De projecten van BesteBuren

Het BesteBuren-kernprogramma

Om Vlaams-Nederlandse synergie te stimuleren, creëerden de Vlaamse en de Nederlandse overheden een matchingfonds ter waarde van 500.000 euro om nieuwe culturele projecten te ondersteunen. De BesteBuren-programmaraad selecteerde in een eerste ronde 50 projecten en in een tweede ronde 55 projecten. Daarmee komt het totaal aan gehonoreerde initiatieven op 105. 

Het kernprogramma kun je hieronder en in de agenda bekijken:

Jouw project invoeren in de BesteBuren-agenda

Organiseer jij in de loop van het jaar ook een Vlaams-Nederlands cultuurproject? Laat het weten, want iedereen kan deel uitmaken van BesteBuren! Voeg je project toe aan de online agenda en sluit aan bij de sociale media.

Het logo van BesteBuren

Elk Vlaams-Nederlands cultuurproject tussen februari 2015 en februari 2016 mag het BesteBuren-logo downloaden en publiceren. We nodigen iedereen uit om gedurende het feestjaar het logo volop te gebruiken. Download de toolkit voor online en printcommunicatie hier.

Extra info

De deadlines om een project in te dienen voor het BesteBuren-matchingfonds zijn inmiddels verstreken. Het BesteBuren-reglement en enkele veelgestelde vragen zijn hier te raadplegen.

 

Illustraties en animatie: Tjarko van der Pol, SaltyStock