Over BesteBuren

Nederland en Vlaanderen zijn BesteBuren. We delen een taal en we wonen dicht bij elkaar maar - zoals dat met buren gaat - we ontmoeten elkaar te weinig. Dat is jammer want we hebben elkaar zo veel te bieden, nu en in de toekomst. Daarom is 2015 het jaar van BesteBuren, een jaar waarin we Vlaams-Nederlandse creativiteit en culturele samenwerking vieren. Het BesteBuren-jaar loopt van 8 februari 2015 tot en met 14 februari 2016.

Van februari 2015 tot februari 2016 zetten we een groot feestjaar van de Lage Landen op, getiteld BesteBuren. Via kleine en grote activiteiten vieren we 20 jaar culturele samenwerking tussen Vlaanderen en Nederland en tekenen we duurzame toekomstplannen uit. Iedereen kan projectvoorstellen indienen! De Vlaamse en de Nederlandse overheden hebben een fonds gecreëerd om heel wat culturele initiatieven te ondersteunen. Aan het Vlaams-Nederlands Huis deBuren (Brussel) en DutchCulture (Amsterdam) is gevraagd om dit fonds te beheren en ceremoniemeesters te zijn van het feest.

Op het programma staan projecten in heel Nederland en Vlaanderen. De meest uiteenlopende disciplines beeldende kunst, theater, dans, muziek, community arts, design, erfgoed, literatuur, film, nieuwe media en circus komen aan bod. De focus ligt op jonge makers en innovatieve werkwijzen. BesteBuren gaat over cultuur in de breedste zin van het woord; een programma variërend van klassiek tot cutting edge, van highbrow tot volkscultuur, en alles er tussen in – en met kansen voor de toekomst. Raadpleeg het BesteBuren-programma in de online agenda.

Herbeleef de verrassende mix van evenementen tijdens het BesteBuren-openingsfeest op ons Youtubekanaal.

Illustratie en animatie: Tjarko van der Pol, SaltyStock