Het Vlaams-Nederlands FORUMvoorFILOSOFIE is uit de startblokken!

De populariteit van filosofie is de jongste jaren sterk toegenomen, vooral in Nederland maar ook in Vlaanderen. Naast academische opleidingen bestaan er tal van initiatieven voor het grote publiek: lezingen, opleidingen, boekpresentaties, filosofische cafés, websites, festivals en andere evenementen. Maar de fauna en flora van de filosofie kent een wildgroei die het moeilijk maakt om overzicht te behouden. Bovendien ontstaat een kloof tussen de academische filosofie, de zogenaamde praktische filosofie en de populaire activiteiten die alsmaar groter dreigt te worden.

Enkele filosofische organisaties namen daarom het initiatief een nieuw overlegplatform op te richten waarin tal van personen, organisaties en strekkingen uit de Lage Landen elkaar kunnen ontmoeten, ook om nieuwe, kwaliteitsvolle projecten te organiseren.

De startvergadering van het Vlaams-Nederlands FORUMvoorFILOSOFIE vond plaats onder leiding van de eerste jaarvoorzitters, Prof. Hans Achterhuis (Nederland) en Dr. Tinneke Beeckman (Vlaanderen). Prof. Patrick Loobuyck en onderwijsinspecteur Frank Stappaerts namen deel aan de vergadering namens de filosofen in het onderwijs. De filosofische organisaties werden vertegenwoordigd door Laurens Knoop (Brandstof en The School of Life Amsterdam), Erno Eskens (Internationale School voor Wijsbegeerte, ISVW in Leusden) en Eddy Strauven (filosofiehuis Het zoekend hert in Antwerpen). Schrijfster Anne Provoost en filosofisch consulente Inge Duytschaever vertegenwoordigden de zelfstandige filosofen, Florentijn van Rootselaar (Filosofie Magazine), Stefaan Werbrouck (uitgeverij Houtekiet) en Tijn Boon (uitgeverij Lemniscaat) de filosofische tijdschriften en uitgeverijen. 

De algemene objectieven van het nieuwe forum zijn het verstevigen van de verbondenheid tussen bestaande initiatieven in Vlaanderen en Nederland, het transparant maken van filosofische initiatieven naar jongeren, en het betrekken van een breed publiek bij de filosofie.

Op de agenda van de startvergadering stonden een paar projecten die in een eerste fase gerealiseerd zullen worden. De ‘Filosofische contactdag voor de Lage Landen’ moet een publieksevenement worden waarin filosofisch geïnteresseerden rechtstreeks in contact kunnen treden met (ervarings)deskundigen: professoren en doctors, organisatoren, koepelverantwoordelijken, filosofisch consulenten, journalisten, auteurs en uitgevers.

Een tweede betrachting van het forum is de realisatie van een overkoepelende databank met filosofische initiatieven uit de Lage Landen. Dit digitale medium zou objectief moeten informeren aan een breed publiek, maar ook aan organisatoren, journalisten en andere professioneel geïnteresseerden. Voorlopig wordt geopteerd voor het ontwikkelen van een portal met zoveel mogelijk links naar bestaande initiatieven in de Lage Landen. Naar de toekomst worden andere mogelijkheden onderzocht. 

Bijzonder aan de forumwerking is het vlottende karakter. De eerste jaarvoorzitters, Tinneke Beeckman en Hans Achterhuis, blijven hun functie waarnemen tot einde februari 2016 om daarna door een ander duo vervangen te worden. Bij elke nieuwe bijeenkomst wordt het deelnemersbestand voor de helft vernieuwd. Zo kunnen voldoende filosofen, organisatoren en andere initiatiefnemers betrokken worden. Om tot een degelijke selectie te komen van kandidaat-deelnemers is een longlist opgesteld, die wordt aangesproken in functie van de thema’s die op de agenda staan. Om filosofen uit de onderwijswereld effectief te betrekken, worden de VEFO (Vlaams netwerk voor eigentijds filosofieonderwijs) en de Association Internationale des Professeurs de Philosophie aangesproken. De jaarvoorzitters Hans Achterhuis en Tinneke Beeckman werken een tekst uit waarin de meerwaarde van filosofie wordt beargumenteerd. In functie van de Frankfurter Buchmesse 2016, waar de Lage Landen samen gastland zijn, wordt op de volgende vergadering de Vlaamse auteur Bart Moeyaert uitgenodigd, die voor die speciale boekenbeurseditie als intendant werd aangesteld. Zo poogt het forum ook op initiatieven van anderen vlot te anticiperen.

Het Vlaams-Nederlands FORUMvoorFILOSOFIE is een reizend overlegorgaan, dat afwisselend in Vlaamse en Nederlandse steden vergadert. Het volgende overleg vindt plaats op vrijdag 25 september 2015, in de Internationale School voor Wijsbegeerte, ISVW in Leusden (Amersfoort). Wie intussen graag over de werking wil geïnformeerd worden, kan contact opnemen via het mailadres: forumvoorfilosofie@gmail.com.

beeld: Marianne Hommersom