Beleidsmakers uit Vlaanderen en Nederland gaan in gesprek

Bevlogen beleidsmakers van de Nederlandse en Vlaamse overheid verdiepen zich gedurende een half jaar in elkaars werkveld, aanpak, best practices en ambities. Deze uitwisseling zal leiden tot wederzijdse inspiratie, meer samenwerking en een groei van kennis. De onderwerpen zijn groot en gevarieerd: er werd onder andere gesproken over bestuurlijke veranderingen, cultuureducatie en -participatie, cultureel erfgoed, ondernemerschap en digitalisering.  

De dialoog ging van start met een plenaire bijeenkomst op 14 september 2015 in Antwerpen in aanwezigheid van vele beleidsmakers van het Nederlandse ministerie van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap (OCW) en het Vlaamse departement Cultuur, Jeugd, Sport en Media (CJSM). Na het openingsmoment volgden er discussies in een kleinere samenstelling, waarin deelnemers de kans krijgen de verschillende inhoudelijke thema’s op individuele basis uit te wisselen en verdere afspraken te maken. Op deze dag was in het kader van een werkbezoek ook Sander Bersee aanwezig, directeur Erfgoed en Kunsten bij het Ministerie van OCW. In de zes maanden die volgen zullen er meerdere ontmoetingen plaatsvinden waarbij de betrokken beleidsmedewerkers uit Vlaanderen en Nederland zich vooral zullen concentreren op het centrale thema ‘bestuurlijke verandering’. De afsluiting van de beleidsdialoog zal gepaard gaan met het slotfeest van het BesteBuren-jaar, op 14 februari 2016 in deSingel in Antwerpen.  

 

Foto's © Femke van Woerden en Nele Haegemans