Culturele opiniemakers wisselen expertise uit

Elf mensen die de komende jaren mee kleur zullen geven aan de Vlaamse en Nederlandse cultuursectoren kwamen gisteren samen in Theater Walhalla in Rotterdam om adviezen te formuleren voor de Vlaamse en Nederlandse overheden én cultuursectoren, om tot nog betere samenwerking en uitwisseling te komen. In maart hadden de Vlamingen onder hen reeds een bezoek gebracht aan de Nederlandse cultuursector, en hadden de Nederlanders de omgekeerde beweging gemaakt. Deze bezoekersprogramma's werden geïnitieerd en gecoördineerd door de Algemene Afvaardiging van de Vlaamse Regering in Den Haag met steun van het Vlaams departement Cultuur, Jeugd, Sport en Media, Vlaanderen Internationaal, de Nederlandse ambassade in Brussel en DutchCulture.

Waren gisteren aanwezig: Maarten van Rousselt (Flagey), Felix De Clerck (Kunstenpunt), Nico Kennes (onderzoeker en muzikant), Lise van Tendeloo (Design regio Kortrijk), Wim Waelput (KASK/School of Arts Gent), Ilke Froyen (Passa Porta), Anne De Haij (Gemeentemuseum Den Haag), Yoeri Meessen (Witte de With), Robbert van Heuven (journalist, schrijver, dramaturg) en Vincent van Velsen (onderzoeker, schrijver).

Hun adviezen zullen verder worden uitgewerkt en geconcretiseerd in latere werksessies waarbij ook kunstenaars en andere mensen uit de praktijk betrokken worden.

Eén belangrijk advies was om cultuur breed te beschouwen, met oog voor overlappingen met sectoren als wetenschap, economie en onderwijs. Ook het belang van goed (cultuur)onderwijs werd onderstreept, naast een pleidooi voor betere mobiliteit tussen Vlaanderen en Nederland naar intensere culturele samenwerking. 

 

Jong theatertalent Yinka Kuitenbrouwer stelde een fragment voor uit haar BesteBuren-project HonderdHuizen: een ontroerende reeks portretten (foto en tekst) samengesteld uit lange gesprekken die zij voerde met mensen uit alle hoekjes van de samenleving in Nederland en Vlaanderen. Centraal stond de vraag: wat is "thuis" voor jou? HonderdHuizen is binnenkort onder meer te zien in Gent en in Brugge.

Boran, één van de vele mensen wie gevraagd werd wat

Boran, één van de vele mensen die aan Yinka uitlegden wat "thuis" is.